Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  |26|  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 26
  Program Canva.  
             
 

  
           Zakres materiału
Poniższy film:Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB + dodatkowe projekty uzgodnione z nauczycielem.
Ocena bardzo dobra: Uczeń loguje się do programu Canva, tworzy projekt w oparciu o szablony i bez szablonów - plakat, wizytówkę, ulotkę wykorzystując własne grafiki, kadruje je, stosuje tekst. Formatuje projekt, używa różnych układów, zmienia tła. Stosuje wykresy z danymi. Pobiera projekt na dysk twardy swojego komputera. Udostępnia projekt. Wszystkie operacje wykonuje sprawnie, samodzielnie. tekst
Ocena dobra: Uczeń loguje się do programu Canva, tworzy projekt w oparciu o szablony i bez szablonów - plakat, wizytówkę, ulotkę wykorzystując własne grafiki, stosuje tekst. Formatuje projekt, używa różnych układów, zmienia tła. Stosuje wykresy z danymi. Pobiera projekt na dysk twardy swojego komputera. Udostępnia projekt. Korzysta z niewielkiej pomocy.
Ocena dostatecznaUczeń loguje się do programu Canva, tworzy projekt w oparciu o szablony i bez szablonów - plakat, wizytówkę, ulotkę wykorzystując własne grafiki, stosuje tekst. Zmienia tła. Stosuje wykresy z danymi. Pobiera projekt na dysk twardy swojego komputera. Udostępnia projekt. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń loguje się do programu Canva, tworzy projekt w oparciu o szablony wykorzystując własne grafiki, stosuje tekst. Pobiera projekt na dysk twardy swojego komputera. Udostępnia projekt. Korzysta ze znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  |26|  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński