Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |11|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 11
  Program Powerpoint - wstążki: Przejścia i Animacje.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wstążka "przejścia" i "animacje". Przejścia między slajdami, animacje, moment zatrzymania dźwięku będącego podkładem w prezentacji. Wyzwalacze.

Wstążka "przejścia"
Po wybraniu tej wstążki możesz wybierać rozmaite przejścia między slajdami, dodawać dźwięk do przejścia, ustalać czas trwania przejścia i wybierać zdarzenie powodujące przełączanie do następnego slajdu (przy kliknięciu myszką lub po wskazanym czasie). Pamiętaj- możesz zastosować zmiany do wszystkich slajdów odpowiednim przyciskiem, jeżeli tego nie zrobisz, zmiany zostaną zastosowane tylko do bieżącego slajdu.

Wstążka "animacje"
Często animacje kojarzą się z przejściem slajdu. W tym wypadku chodzi jednak o to, że wybranym obiekty można animować- głównie w momencie, gdy się pojawiają. Po wybraniu animacji możemy ustalić czas jej trwania i zażądać, by uruchomiała się przy kliknięciu lub automatycznie po nastaniu slajdu (opcja "z poprzednią"). Stworzone animacje zapisują się na liście "okienko animacji".

Ustalenie parametrów odtwarzania dźwięku oznacza, że dany dźwięk funkcjonuje jako animacja i jest wyświetlany w okienku animacji. By sprawić, by dźwięk zakończył się w wybranym slajdzie, klikamy dwukrotnie na jego animację w okienku animacji i wybieramy moment zatrzymania odtwarzania dźwięku.

Wyzwalacz to opcja, która sprawia, że podczas pokazu slajdów animacja pojawia się po kliknięciu wybranego obiektu znajdującego się na slajdzie. W praktyce oznacza to, że klikając na przykład na tekst możesz uruchomić animację zdjęcia. Jeżeli masz już wybrany obiekt, który chcesz animować, klikasz "wyzwalacz" i wybierasz obiekt, który wyzwoli animację.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Kontynuacja zadań z poprzedniej lekcji + wymagania na ocenę BDB z tej lekcji.
Ocena bardzo dobra: Uczeń stosuje przejścia między slajdami, dodaje dźwięk do przejścia, ustala czas trwania przejścia i wybiera zdarzenie powodujące przełączanie do następnego slajdu (przy kliknięciu lub po jakimś czasie). Stosuje zmiany do wszystkich slajdów. Stosuje animacje ustalając ich czas i sposób uruchomiania. Ustala moment zatrzymania dźwięku będącego podkładem w prezentacji. Wie, czym są wyzwalacze i stosuje je. tekst
Ocena dobra: Uczeń stosuje przejścia między slajdami, ustala czas trwania przejścia i wybiera zdarzenie powodujące przełączanie do następnego slajdu (przy kliknięciu lub po jakimś czasie). Stosuje zmiany do wszystkich slajdów. Stosuje animacje ustalając ich czas i sposób uruchomiania. Ustala moment zatrzymania dźwięku będącego podkładem w prezentacji. Potrzebuje czasem niewielkiej pomocy ze strony niniejszej lekcji.
Ocena dostatecznaUczeń stosuje przejścia między slajdami, wybiera zdarzenie powodujące przełączanie do następnego slajdu (przy kliknięciu lub po jakimś czasie). Stosuje zmiany do wszystkich slajdów. Ustala moment zatrzymania dźwięku będącego podkładem w prezentacji. Potrzebuje pomocy ze strony niniejszej lekcji.
Ocena dopuszczająca Uczeń wybiera zdarzenie powodujące przełączanie do następnego slajdu (przy kliknięciu lub po jakimś czasie). Stosuje zmiany do wszystkich slajdów. Ustala moment zatrzymania dźwięku będącego podkładem w prezentacji. Potrzebuje pomocy ze strony niniejszej lekcji.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |11|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński