Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  |2|  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 2
  Gra ekonomiczna.  
             
 

  
           Zakres materiału
Omówienie gry ekonomicznej.

tekst
Zakres materiału jest w poniższym filmie, który potraktujcie jako lekturę. Wiadomości z kryteriów wymagań poda też oczywiście nauczyciel podczas lekcji. Chłopiec, który bardzo ładnie przygotował film popełnił jednak drobne pomyłki - jak je znajdziecie, dostaniecie plusa. 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń potrafi skonfigurować z programem teleskop. Szczegóły u nauczyciela.
Ocena bardzo dobra: Uczeń włącza program, wybiera lokalizację obserwacji, porę dnia i roku. Włącza/wyłącza widok atmosfery, korzysta z okna wyszukiwania. Włącza/wyłącza symulację pozornego ruchu nieba. Odczytuje informacje dotyczące wybranych ciał niebieskich. Potrafi znaleźć zaćmienie słońca na podstawie danych pozyskanych w Internecie.
Ocena dobra: Uczeń włącza program, wybiera lokalizację obserwacji, porę dnia i roku. Włącza/wyłącza widok atmosfery, korzysta z okna wyszukiwania. Włącza/wyłącza symulację pozornego ruchu nieba. Odczytuje informacje dotyczące wybranych ciał niebieskich.
Ocena dostatecznaUczeń włącza program, wybiera lokalizację obserwacji, porę dnia i roku. Włącza/wyłącza widok atmosfery, korzysta z okna wyszukiwania. Włącza/wyłącza symulację pozornego ruchu nieba. Odczytuje informacje dotyczące wybranych ciał niebieskich. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń włącza program, wybiera lokalizację obserwacji, porę dnia i roku, korzysta z okna wyszukiwania. Włącza/wyłącza symulację pozornego ruchu nieba. Odczytuje informacje dotyczące wybranych ciał niebieskich. Korzysta ze znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  |2|  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński