Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |21|  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 21
  Listy w języku Python.  
             
 

  
           Zakres materiału
Listy w języku Python. Cały zakres materiału jest w poniższym filmie - od początku filmu do 11 minuty: tworzenie list, indeksy, proste operacje na listach, zmiana wartości.


Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę bdb, dodatkowo - uczeń opanował cały materiał z podanego tutorialu, także od momentu w 11 minucie: łączy listy, mnoży je, określa długość listy (ilość elementów), dołącza elementy (append i insert), liczba wystąpień danego elementu, usuwanie elementów z listy, wyszukiwanie minimalnej wartości, maksymalnej, metoda reverse i clear.
Ocena bardzo dobra: Uczeń wie czym są listy, potrafi je zapisywać, wyświetlać je (całe i wybrane elementy). Zmienia wybrane elementy w liście. Zna zasadę indeksowania w liście.
Ocena dobra: Uczeń wie czym są listy, potrafi je zapisywać, wyświetlać je (całe i wybrane elementy). Zmienia wybrane elementy w liście. Zna zasadę indeksowania w liście. Popełniając niewielkie błędy stosuje samodzielnie w praktyce pozyskane umiejętności i wiedzę.
Ocena dostatecznaUczeń wie czym są listy, ze znaczną pomocą nauczyciela potrafi je zapisywać, wyświetlać je (całe i wybrane elementy). Zmienia wybrane elementy w liście. Zna zasadę indeksowania w liście. Popełniając błędy stosuje samodzielnie w praktyce pozyskane umiejętności i wiedzę.
Ocena dopuszczająca Uczeń wie czym są listy, z znaczną pomocą nauczyciela potrafi je zapisywać, wyświetlać je (całe i wybrane elementy). Zna zasadę indeksowania w liście.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |21|  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński