Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |14|  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 14
  Modelowanie i drukowanie przestrzenne - projekt grupowy.  
             
 

  
           Zakres materiału
Powtórzenie wiadomości z poprzednich lat. Program TINKERCAD. Wykonywanie zaawansowanych modeli. Praca w zespołach. Zakres materiału
Kolejny rok wykonujecie projekty grupowe w programie TINKERCAD. Szczegóły poda nauczyciel.

 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Ocenie podlega praca grupowa, w zespołach cztero, trzy lub pięcioosobowych i jest wystawiana po ostatnich zajęciach z modelowania przestrzennego. Na ocenę CELUJĄCĄ należy wykonać i wydrukować funkcjonalny model o dużych walorach prezentacyjnych, nadający do szkolnej wystawy. Współpraca w grupie wzorowa, równomiernie rozłożone zadania, wysiłek każdego na miarę możliwości.
Ocena bardzo dobra: Ocenie podlega praca grupowa, w zespołach cztero, trzy lub pięcioosobowych i jest wystawiana po ostatnich zajęciach z modelowania przestrzennego. Na ocenę BDB należy wykonać i wydrukować funkcjonalny model o dużych walorach prezentacyjnych, nadający się na klasową wystawę. Współpraca w grupie bardzo dobra, równomiernie rozłożone zadania, wysiłek każdego na miarę możliwości.
Ocena dobra: Ocenie podlega praca grupowa, w zespołach cztero, trzy lub pięcioosobowych i jest wystawiana po ostatnich zajęciach z modelowania przestrzennego. Na ocenę DB należy wykonać i wydrukować funkcjonalny model. Współpraca w grupie dobra, względnie równomiernie rozłożone zadania, wysiłek każdego na miarę możliwości.
Ocena dostatecznaOcenie podlega praca grupowa, w zespołach cztero, trzy lub pięcioosobowych i jest wystawiana po ostatnich zajęciach z modelowania przestrzennego. Projekt bardzo prosty. Na ocenę DST należy wykonać i wydrukować funkcjonalny model. Współpraca w grupie słaba, nierównomiernie rozłożone zadania, wysiłek każdego na miarę możliwości.
Ocena dopuszczająca Ocenie podlega praca grupowa, w zespołach cztero, trzy lub pięcioosobowych i jest wystawiana po ostatnich zajęciach z modelowania przestrzennego. Projekt bardzo prosty, uczestnicy potrzebują pomocy nauczyciela. Na ocenę DOP należy wykonać i wydrukować funkcjonalny model. Brak współpracy w grupie.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |14|  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński