Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |22|  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 22
  Pętla For w języku Python.  
             
 

  
           Zakres materiału
Listy i pętla for.

Tutorial znajduje się tutaj (do 9:14 minuty, na ocenę celującą całość).


Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę celującą, dodatkowo należy też wykonać samodzielnie dowolny program z wykorzystaniem poznanych treści.
Ocena bardzo dobra: Uczeń samodzielnie stosuje pętlę "for" w celu wyświetlenia kolejnych elementów listy.
Ocena dobra: Uczeń z niewielką pomocą nauczyciela stosuje pętlę "for" w celu wyświetlenia kolejnych elementów listy.
Ocena dostatecznaUczeń ze znaczną pomocą nauczyciela: stosuje pętlę "for" w celu wyświetlenia kolejnych elementów listy.
Ocena dopuszczająca Uczeń ze znaczną pomocą nauczyciela stosuje pętlę "for" w celu wyświetlenia kolejnych elementów listy.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |22|  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński