Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |16|  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 16
  Wprowadzenie do programowania w języku Python.  
             
 

  
           Zakres materiału
Środowisko pracy - logowanie, udostępnianie. Wprowadzenie, opis środowiska repl.it Funkcja Print. Wyświetlanie tekstu, liczb i wyniku działań. Komentarze.

Materiał do nauki
Zapoznaj się z poniższym filmem.

Uwaga - korzystamy na ten moment ze środowiska on-line znajdującego się na stronie repl.it

Ćwiczenia
Napisz programy obliczające: pola znanych Ci figur geometrycznych, średnią prędkość na danych odcinkach itp.

 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo - przygotowanie prezentacji na temat ciekawostek dotyczących języka Python.
Ocena bardzo dobra: Uczeń loguje się do wybranego narzędzia programistycznego (repl.it lub inne uzgodnione na lekcji). Stosuje funkcję PRINT do wyświetlania tekstu i liczb. Wyświetla wynik prostych obliczeń. Używając jednej funkcji PRINT wyświetla jednocześnie tekst, wyniki obliczeń. Wie, czym są komentarze i stosuje je w programie. Udostępnia nauczycielowi skrypt. Nie potrzebuje pomocy i nie popełnia błędów.
Ocena dobra: Uczeń loguje się do wybranego narzędzia programistycznego (repl.it lub inne uzgodnione na lekcji). Stosuje funkcję PRINT do wyświetlania tekstu i liczb. Wyświetla wynik prostych obliczeń. Używając jednej funkcji PRINT wyświetla jednocześnie tekst, wyniki obliczeń. Wie, czym są komentarze i stosuje je w programie. Udostępnia nauczycielowi skrypt. Popełnia drobne błędy w składni, które jednak koryguje, korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela.
Ocena dostatecznaUczeń loguje się do wybranego narzędzia programistycznego (repl.it lub inne uzgodnione na lekcji). Stosuje funkcję PRINT do wyświetlania tekstu i liczb. Wyświetla wynik prostych obliczeń. Udostępnia nauczycielowi skrypt. Popełnia błędy w składni, które jednak koryguje z pomocą nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Stosuje funkcję PRINT do wyświetlania tekstu i liczb. Wyświetla wynik prostych obliczeń. Udostępnia nauczycielowi skrypt. Popełnia liczne błędy w składni, nie jest wstanie pracować bez pomocy.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |16|  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński