Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  |10|  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 10
  Program Powerpoint - Narzędzia główne, Wstawianie, Projektowanie.  
             
 

  
           Zakres materiału
Narzędzia z wstążek: Narzędzia główne (sekcje), Wstawianie (numer slajdu, dźwięków i filmów), Projektowanie (motywy). Własne tło prezentacji.

Narzędzia główne
Prawie wszystkie narzędzia z tej wstążki są Ci już znane z programów pakietu Office poznanych wcześniej (kopiowanie, wycinanie, malarz formatów, formatowanie tekstu, akapit, rysowanie, odnajdywanie i zamienianie tekstu).

Nowym elementem są narzędzia w grupie "Slajdy": tworzenie nowego slajdu, wybór układu i sekcja przy czym tak na prawdę jedynym nowym elementem są sekcje (czyli opcja łączenia slajdów w grupy i możliwość ich ukrywania w celu zachowania porządku w wieloslajdowej prezentacji). Kolejność slajdów można zmieniać przeciągając je myszką, usuwanie slajdu odbywa się poprzez kliknięcie slajdu PPM i wybór polecenia "usuń slajd".

Wstawianie
Również i ta wstążka jest Ci doskonale znana, przede wszystkim z Worda. Są tu identyczne narzędzia: wstawianie tabeli, obrazu z wszystkimi opcjami, dodawanie zrzutów ekranu, kształty, smartArt, dodawanie wykresów, pól tekstowych, nagłówka i stopki, narzędzie WordArt, edytor równań.

Nowym elementem jest wstawianie numeru slajdu i multimediów (dźwięk i wideo).

Wstawianie dźwięku odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku "dźwięk" i wybór stosownego pliku. po wstawieniu pliku pokaże się nam graficzny symbol dźwięku. Po kliknięciu na nim, na wstążce "Narzędzia Audio" pojawią się dwie grupy narzędzi: "formatowanie i odtwarzanie". Pierwsza grupa jest mniej ważna i pomijamy ją całkowicie. Druga jest bardzo istotna. Możemy na niej przyciąć plik audio, ustawić głośność, ukryć ikonę dźwięku podczas odtwarzania, zażądać, by początek odtwarzania nastąpił automatycznie lub po kliknięciu (dźwięk będzie odtwarzany podczas jednego slajdu). Jeżeli chcemy, by dźwięk odtwarzał się na wszystkich slajdach, zaznaczamy opcję "początek" / "Odtwórz na wielu slajdach".

Projektowanie
Opcje układu strony są Ci doskonale znane. Podobnie jest z orientacją slajdu. Następnie masz motywy, style tła, które możesz wybrać dla Twojej prezentacji.
Pamiętaj, że możesz stworzyć własne tło choćby w programie Flash a następnie w Powerpoincie klikniąć na dowolnym slajdzie PPM /opcja "formatuj tło" / "wypełnienie" / "wypełnienie obrazem lub teksturą" "wstaw z: plik" i wybór grafiki.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania na ocenę BDB + uczeń tworzy obszerny, wyczerpujący i merytoryczny tutorial dotyczący korzystania z programu Powerpoint.
Ocena bardzo dobra: Uczeń zna i stosuje narzędzia ze wstążek "Narzędzia główne, Wstawianie, Projektowanie" znane już z innych programów pakietu Office. Wie czym są sekcje i stosuje je. Wstawia numer slajdu, dźwięki (skracając je, edytując sposób rozpoczęcia odtwarzania) i filmy. Używa różnych motywów. Wstawia własne tło prezentacji.
Ocena dobra: Uczeń zna i stosuje większość narzędzi ze wstążek "Narzędzia główne, Wstawianie, Projektowanie" znane już z innych programów pakietu Office. Wie czym są sekcje i stosuje je. Wstawia dźwięki i filmy. Używa różnych motywów. Wstawia tło prezentacji z zewnętrznego pliku.
Ocena dostatecznaUczeń zna i stosuje część narzędzi ze wstążek "Narzędzia główne, Wstawianie, Projektowanie" znanych już z innych programów pakietu Office. Wstawia dźwięki. Używa różnych motywów.
Ocena dopuszczająca Uczeń zna i stosuje część narzędzi ze wstążek "Narzędzia główne, Wstawianie, Projektowanie" znanych już z innych programów pakietu Office. Wstawia dźwięki. Potrzebuje pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |10|  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński