Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  |4|  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 4
  Arkusz kalkulacyjny- praca z formułami.  
             
 

  
           Zakres materiału
Funkcje: „jeżeli”, „ile niepustych”, „licz puste”.

Uwaga! Przykłady praktyczne dotyczące dzisiejszej lekcji masz tutaj.

Jeżeli..
Funkcja "Jeżeli" jest funkcją logiczną. Oznacza to, że wyświetla różne wartości w zależności od tego, jakie dane zostaną wpisane. Na przykład:

=JEŻELI(F1=1;"Wpisano 1";"Podana wartość jest rózna od 1.")

Oznacza: jeżeli komórka F1 jest równa 1 to wyświetl wartość "Wpisano 1". W przeciwnym razie wyświetl wartość "Podana wartość jest różna od 1.".
Zobacz tutorial:Oczywiście nie musisz znać na pamięć zasady tworzenia tej formuły i nie musisz ręcznie jej wpisywać. Skorzystaj z kreatora:

Poniżej interaktywna plansza z oknem Programu.
„Ile niepustych”, „licz puste”.
Jeżeli chcemy dowiedzieć się ile komórek w danym obszarze jest wypełnionych danymi możemy wybrać z grupy funkcji statystycznych tę pierwszą wymienioną w tytule, zaznaczyć badany zakres i zatwierdzić. Analogicznie wygląda sprawa z szacowaniem pustych komórek w danym zakresie.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania zbieżne z oceną bardzo dobrą (patrz niżej) z tym, że uczeń dodatkowo, poza lekcjami tworzy tutorial- samouczek w formie prezentacji, pokazu dotyczący bieżącej lekcji a następnie publikuje go w sieci Internet. Formą najbardziej preferowaną jest nagranie wideo opublikowane w serwisie Youtube bądź też prezentacja multimedialna wzbogacona o nagrania audio, można też użyć programów typu Windows Movie Maker itp. Publikacja musi posiadać wysoką wartość merytoryczną ale nie musi wykraczać zakresem materiału poza poznaną lekcję. Mile widziane humorystyczne podejście do tematu. Uczeń przy tym musi z łatwością poruszać się po serwisie Google (konto Youtube).
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle stosuje funkcje: „jeżeli”, „ile niepustych”, „licz puste”.
Ocena dobra: Uczeń stosuje funkcje: „jeżeli”, „ile niepustych”, „licz puste” potrzebując niewielkiego czasu na zastanowienie, popełniając pomyłki, które jednak koryguje.
Ocena dostateczna Uczeń stosuje funkcje: „jeżeli” potrzebując większego czasu na zastanowienie, popełniając pomyłki, które jednak koryguje.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą nauczyciela, z dużymi trudnościami stosuje funkcję "jeżeli".


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  |4|  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński