Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 19
  Język Python. Typy zmiennych. Funkcja Input.  
             
 

  
           Zakres materiału
Treść z lekcji w poniższym tutorialu do 4:30.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo należy wykonać dodatkowy program z użyciem pozyskanych dzisiaj treści.
Ocena bardzo dobra: Uczeń stosuje funkcję INPUT, zna typy zmiennych i potrafi tworzyć zmienne o różnych typach. Działa sprawnie, bez pomocy nauczyciela.
Ocena dobra: Uczeń stosuje funkcję INPUT, zna typy zmiennych i potrafi tworzyć zmienne o różnych typach. Popełnia błędy, które jednak koryguje, potrzebuje pomocy nauczyciela.
Ocena dostatecznaUczeń stosuje funkcję INPUT, potrafi tworzyć zmienne o różnych typach. Popełnia błędy, potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń stosuje funkcję INPUT. Popełnia błędy, potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński