Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |20|  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 20
  Programowanie w Python - instrukcje warunkowe.  
             
 

  
           Zakres materiału


Zakres materiału - treści z tutorialu do momentu 8:19:

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę celującą, dodatkowo - stosuje operatory logiczne.
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle stosuje instrukcje warunkowe, prawidłowo je konstruuje pod względem technicznym jak i merytorycznym. Stosuje operatory równości, większości, mniejszości, nierówności, większości lub równości, mniejszości lub równości.
Ocena dobra: Uczeń z niewielkimi problemami stosuje instrukcje warunkowe, prawidłowo je konstruuje pod względem technicznym jak i merytorycznym. Stosuje operatory równości, większości, mniejszości, nierówności, większości lub równości, mniejszości lub równości.
Ocena dostatecznaUczeń z trudnościami stosuje instrukcje warunkowe, prawidłowo je konstruuje pod względem technicznym jak i merytorycznym. Stosuje większość operatorów.
Ocena dopuszczająca Uczeń z trudnościami i pomocą nauczyciela stosuje instrukcje warunkowe, prawidłowo je konstruuje pod względem technicznym jak i merytorycznym. Stosuje część operatorów.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |20|  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński