Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  |10|  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  61 
   
    Lekcja 10
  Edytor tekstów Word 2010- Korespondencja seryjna.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wstążka „Korespondencja”. Korespondencja seryjna.

Na czym to polega?
Wyobraźmy sobie, że mamy listę z wynikami zawodów, konkursu itp. Kilkuset a może nawet kilka tysięcy uczestników, którzy zajęli kolejne miejsca w zmaganiach ma otrzymać teraz dyplomy. Można oczywiście zrobić tak, że imię i nazwisko każdego z nich przekleimy do gotowego szablonu dyplomu. Zajmie to tylko parę godzin- i tak nie wiele w porównaniu z pracą średniowiecznych, benedyktyńskich mnichów. Można jednak skrócić ten czas do kilku minut stosując korespondencję seryjną.

Schemat jest taki: mamy w Wordzie wykonany wzór dyplomu. W oddzielnym pliku (również w Wordzie, aczkolwiek inne programy też mogą być tu pomocne) mamy tabelę z nagłówkiem i danymi. Nie tworzymy kilku tysięcy stron zawierających kilka tysięcy kopii dyplomu (co by się stało, gdyby trzeba było zmodyfikować szablon?). Mamy jeden dyplom w którym kilka pól (nazwisko zawodnika, jego miejsce w zawodach) będzie skorelowane z listą w odrębnym pliku.

Konkrety
Dane do tabeli masz tutaj, zapisz ten plik na dysku Twojego komputera.

W pliku głównym utwórz dyplom z wszystkimi informacjami stałymi dla każdego zawodnika (Dyplom, za zajęcie miejsca, otrzymuje, data, miejsce, podpis itp). Można wybrać dyplom z szablonu: nowe/dyplomy.

Musimy teraz "podpiąć" plik z listą zawodników do naszego głównego pliku. Wchodzimy do wstążki "korespondencja", wybieramy polecenie "wybierz adresatów" /"użyj istniejącej listy". Wybieramy nasz plik z adresami i potwierdzamy.

Klikamy teraz na miejsce, gdzie ma być nazwisko zawodnika a następnie ze wstążki "Korespondencja" wybieramy polecenie "Wstaw pola korespondencji seryjnej" i wybieramy interesującą nas kolumnę. To samo możemy zrobić z miejscem i innymi danymi- obyśmy tylko te dane ładnie wykorzystali w dyplomie.

Wszystko jest już gotowe. Możemy włączyć jeszcze opcję "Podgląd znaków" i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Na koniec klikamy "Zakończ i scal" /"Drukuj elementy". Oczywiście nie drukujemy wszystkich dyplomów :) Wystarczy, że na próbę wydrukujemy jeden- dwa.

Coś dla piątkowiczów
Co zrobić, by specjalnie wyróżnić zawodników z pierwszej dziesiątki? Klikamy przycisk "Reguły" / "Jeżeli...To...Inaczej" . Z listy "Nazwa pola" wybieramy kolumnę z miejscem zawodników, tam, gdzie jest lista "Porównanie" wybieramy "mniejsze lub równe". Porównaj z to wartość, poniżej której ma nastąpić szczególne wyróżnienie danego zawodnika, my ustaliliśmy, że będzie to 10. Potem mamy dwa pola, do których wpisujemy obie opcje, które będą się pokazywać w zależności od zajętego miejsca.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB z tym, że uczeń we własnym zakresie poznaje inne zastosowania korespondencji seryjnej (e-mail, koperty itp.).
Ocena bardzo dobra: Uczeń stosuje korespondencję seryjną. Wykorzystuje kilka typów danych. Stosuje instrukcję warunkową. Poprawnie sporządza tabelę z danymi. Praca ucznia ma praktyczne zastosowanie.
Ocena dobra: Uczeń stosuje korespondencję seryjną. Wykorzystuje kilka typów danych. Poprawnie sporządza tabelę z danymi. Praca ucznia ma praktyczne zastosowanie.
Ocena dostatecznaUczeń z pomocą nauczyciela i innych źródeł stosuje korespondencję seryjną. Poprawnie sporządza tabelę z danymi. Praca ucznia ma podstawy praktycznego zastosowania.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą nauczyciela i innych źródeł stosuje korespondencję seryjną (sam mechanizm).


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |10|  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  61 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński