Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |12|  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 12
  Technologia kodów QR.  
             
 

  
           Zakres materiału
Generowanie kodów QR. Odczytywanie kodów QR.

Czym są kody QR? Informacje na postawie Wikipedii.
Kod QR, QR Code (ang. Quick Response, QR: szybka odpowiedź) - kwadratowy, stałowymiarowy kod graficzny opracowany przez japońskie przedsiębiorstwo Denso-Wave w 1994 roku. Pozwala na zakodowanie znaków należących do alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy jak również innych symboli określonych przez użytkownika.

Generowanie kodów QR
Jest wiele stron umożliwiających zamienianie tekstu na kod QR. Także na naszej Platformie, w zakładce "Kodowanie/generuj QR" możesz wygenerować taki kod. Rozmiar obrazka może być różny, jednak pamiętaj, że zbyt mały obrazek może być trudniejszy lub niemożliwy do odkodowania.
W momencie, gdy już wygenerujemy kod QR, klikamy na nim PPM, a następnie wybieramy polecenie zapisujące grafikę. Najlepszy format dla kodów QR to PNG. Taki kod możemy już wydrukować, wkleić do Worda do jakiegoś projektu itp.

Jak odkodować
Do odkodowywania QR najczęściej stosujemy telefony i tablety. Na szkolnych tabletach jest aplikacja do odczytywania kodów QR - poszukaj jej! Na Twoim telefonie możesz sobie taką aplikację zainstalować (jest wiele takich aplikacji w wersji bezpłatnej, może też być wbudowana do Twojego systemu telefonu). W zależności od aplikacji, odczytywanie może odbywać się w różny sposób, zawsze zostanie uruchomiony aparat fotograficzny, który wykona zdjęcie; następnie oprogramowanie w telefonie rozkoduje znak QR na tekst.

Ćwiczenia
Nauczyciel wskaże praktyczne ćwiczenia z kodami QR.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca:
Ocena bardzo dobra: Uczeń generuje kody QR w różnym rozmiarze, zapisuje je na dysku komputera. Rozkodowuje QR telefonem/tabletem stosując różne aplikacje.
Ocena dobra: Uczeń generuje kody QR w różnym rozmiarze, zapisuje je na dysku komputera. Rozkodowuje QR telefonem/tabletem stosując różne aplikacje. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń generuje kody QR, zapisuje je na dysku komputera. Rozkodowuje QR telefonem/tabletem stosując różne aplikacje. Wymaga pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń generuje kody QR. Rozkodowuje QR telefonem/tabletem stosując różne aplikacje. Wymaga znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |12|  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński