Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 18
  Pętla While w programie Python.  
             
 

  
           Zakres materiału
Zakres materiału w poniższej lekcji

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, jednak uczeń dodatkowo wykonuje prezentację pokazującą działanie pętli while, dodatkowo pętli for.
Ocena bardzo dobra: Uczeń poprawnie technicznie i merytorycznie wykonuje pętle while. Wykorzystuje w pętli zmienne. Działa samodzielnie, nie popełnia błędów. tekst
Ocena dobra: Uczeń poprawnie technicznie i merytorycznie wykonuje pętle while. Wykorzystuje w pętli zmienne. Potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela, nie popełnia większych błędów.
Ocena dostatecznaUczeń wykonuje pętle while. Wykorzystuje w pętli zmienne. Potrzebuje pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń wykonuje pętle while. Wykorzystuje w pętli zmienne. Potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela, myli się podczas pracy.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński