Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


LO 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |11|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 11
  Fraktale.  
             
 

  
           Zakres materiału
Definiowanie fraktali. L-systemy. Krzywa i płatek Kocha, drzewo binarne.

Materiały na lekcję
Tu mamy nietypową sytuację (podobnie jak w dwóch innych lekcjach) - materiały na te zajęcia przygotują sami uczniowie - konkretnie ci, którzy aspirują do oceny celującej. Należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do nauczyciela po wytyczne do lekcji. Nauczyciel przedstawi szereg zagadnień, na podstawie których będzie można przygotować uczniowskie tutoriale. Jeżeli nikt się nie zgłosi, nauczyciel udostępni na platformie własne materiały a uczniowie stracą szansę na szóstkę. Jeżeli zgłosi się więcej osób, stworzymy większą bazę materiałów a zajęcia poprowadzi wybrana przez nauczyciela osoba.

 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo uczeń przygotowuje tutorial na te zajęcia (odpowiednio wcześniej) który będzie miał na tyle znaczącą wartość edukacyjną, że znajdzie zastosowanie w niniejszej lekcji.
Ocena bardzo dobra: Uczeń wie, czym są fraktale, zna i rozumie system Lindenmayera, opisuje podstawowe polecenia, które można wykorzystać do generowania fraktali. Generuje kwadratową wyspę Kocha, trójkąt Sierpińskiego, krzywą Kocha, płatek Kocha, drzewo binarne.
Ocena dobra: Uczeń wie, czym są fraktale, zna i rozumie system Lindenmayera, opisuje podstawowe polecenia, które można wykorzystać do generowania fraktali. Generuje kwadratową wyspę Kocha, trójkąt Sierpińskiego, krzywą Kocha, płatek Kocha, drzewo binarne. Potrzebuje pomocy nauczyciela.
Ocena dostatecznaUczeń wie, czym są fraktale, zna i rozumie system Lindenmayera, opisuje podstawowe polecenia, które można wykorzystać do generowania fraktali. Potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń wie, czym są fraktale, zna i rozumie system Lindenmayera. Potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |11|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński