Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  |8|  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 8
  Programowanie w języku Python - funkcje, ćwiczenia.  
             
 

  
           Zakres materiału
Praca nad podanymi przez nauczyciela przykładami.



Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Cały zakres materiału z filmu, nie tylko na ocenę BDB ale dodatkowo - nadpisywanie funkcji, argument opcjonalny, instrukcja return.
Ocena bardzo dobra: Uczeń definiuje poprawnie własne funkcje z argumentami/bez argumentów, wywołuje funkcje. Nie potrzebuje przy tym pomocy nauczyciela, nie popełnia błędów.
Ocena dobra: Uczeń definiuje poprawnie własne funkcje z argumentami/bez argumentów, wywołuje funkcje. Popełnia niewielkie błędy które jest wstanie korygować bez pomocy nauczyciela.
Ocena dostatecznaUczeń definiuje poprawnie własne funkcje z argumentami/bez argumentów, wywołuje funkcje. Potrzebuje pomocy nauczyciela, popełnia błędy.
Ocena dopuszczająca Uczeń ze znaczną pomocą nauczyciela, z błędami definiuje poprawnie własne funkcje, wywołuje funkcje je. nauczyciela, nie popełnia błędów.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  |8|  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 



Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński