Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


2 LO1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  |27|  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 27
  Tworzenie krzywych Beziera  
             
 

  
           Zakres materiału
W poniższym tutorialu: tworzenie krzywych Beziera. Częściowo o tym opowiada już jedna z poprzednich lekcji.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uzgodniony z nauczycielem projekt.
Ocena bardzo dobra: Uczeń tworzy krzywe Beziera. Dodaje, usuwa węzły, modyfikuje ich położenia, modyfikuje kształty obiektów. Zamienia węzły w narożniki/zaokrąglenia. Pracuje bez pomocy, bez trudności.
Ocena dobra: Uczeń tworzy krzywe Beziera. Dodaje, usuwa węzły, modyfikuje ich położenia, modyfikuje kształty obiektów. Zamienia węzły w narożniki/zaokrąglenia. Pracuje z niewielkimi trudnościami, ewentualnie z niewielką pomocą.
Ocena dostatecznaUczeń tworzy krzywe Beziera. Dodaje, usuwa węzły, modyfikuje ich położenia, modyfikuje kształty obiektów. Pracuje z trudnościami, potrzebuje pomocy.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy krzywe Beziera. Modyfikuje kształty obiektów. Pracuje z dużymi trudnościami, potrzebuje znacznej pomocy.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  |27|  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński