Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

Informatyka Klasa 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |12|  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 12
  Budowa komputera.  
             
 

  
           Zakres materiału
Definicja komputera. Jednostka centralna. Urządzenia wejścia i urządzenia wyjścia. Wybrane części zestawu komputerowego. Płyta główna, procesor, pamięć RAM, karta graficzna, karta dźwiękowa, sieciowa, dyski twarde, napędy optyczne. Zasilacz. urządzenia peryferyjne. Przeznaczenie poszczególnych urządzeń.

PODZIAŁ I BUDOWA KOMPUTERÓW


BUDOWA KOMPUTERÓW

KOMPUTER - pisząc „komputer” mamy na myśli zarówno jednostkę centralną (zwykle duża prostopadłościenna skrzynka - rysunek poniżej) jak i wszystkie urządzenia peryferyjne (mysz, klawiatura, monitor, drukarka itp.), które wykorzystuje się podczas pracy z komputerem. Poniżej przedstawiono budowę jednostki centralnej komputera:

Wspomniane wyżej urządzenia peryferyjne można podzielić na urządzenia wejścia i urządzenia wyjścia.

Urządzenia wejścia - to te, które wprowadzają (wysyłają) dane do komputera (do systemu operacyjnego).

Urządzenia wyjścia - to te, które otrzymują (odbierają) dane z komputera (z systemu operacyjnego).

W poniższej tabeli przedstawiono podział urządzeń peryferyjnych na urządzenia wejścia/wyjścia:

Nazwa
urządzenia
Urządzenie
wejścia
Urządzenie
wyjścia
Urządzenie
wejścia i wyjścia
Drukarka X
Ekran dotykowy X
Głośniki X
Joystick X
Karta sieciowa X
Klawiatura X
Mikrofon X
Monitor X
Myszka/Touchpad X
Pendrive X
Ploter X
Skaner X
Słuchawki XPŁYTA GŁÓWNA (Mainboard)

Podstawowy element komputera, zapewniający efektywną komunikację między wszystkimi komponentami komputera.

Jest to jeden z najważniejszych składników jednostki centralnej. Do niej podłącza się zarówno inne elementy jednostki centralnej (procesor, pamięć operacyjna RAM, dysk twardy, napęd optyczny, karta graficzna, karta muzyczna, karta sieciowa) jak również wiele urządzeń peryferyjnych (np. myszka, klawiatura, drukarka, głośniki, kamera internetowa, skaner itd.). Płyta główna umożliwia sprawne przechodzenie danych i informacji między wymienionymi elementami komputera.
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
PROCESOR (CPU – Central Processing Unit – centralna jednostka obliczeniowa)

Układ elektroniczny wykonujący zadania zlecane komputerowi - jest to mózg komputera.

Procesor jest najważniejszą częścią komputera zaraz po płycie głównej. Jest on odpowiedzialny za wszelkie obliczenia arytmetyczne (matematyczne) niezbędne do działania różnych programów. Zadaniem procesora jest również sterowanie (mówienie co i kiedy mają robić) pracą innych elementów komputera (m.in. pamięci).
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
PAMIĘĆ OPERACYJNA (RAM - Random Access Memory)

Typ pamięci nietrwałej (ulotnej) pomagający procesorowi podczas wykonywania wszelkich zadań.

Pamięć, w której komputer umieszcza aktualnie używane dane (aktualnie wykonywanego programu) tak, aby były one natychmiast dostępne dla procesora. Informacje zapisane w pamięci RAM procesor może pobrać dużo szybciej niż z takich nośników danych jak dysk twardy, napęd optyczny czy pendrive. Jednak w przeciwieństwie do wymienionych pamięci masowych, dane zawarte w pamięci operacyjnej zostają z niej usunięte po wyłączeniu komputera (dlatego jest to pamięć nietrwała). Typowym przykładem wykorzystania pamięci operacyjnej RAM jest tzw. skopiowanie do schowka (skrót CTRL + C) fragmentu tekstu np. w programie MICROSOFT WORD czy rysunku np. w programie graficznym PAINT.
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
KARTA GRAFICZNA (nazywana też Kartą VGA)

Element tworzący sygnał dla monitora - przechowuje informacje o tym jak powinien wyglądać obraz na ekranie monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem.

Element odpowiadający w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor.
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
KARTA DŹWIĘKOWA lub KARTA MUZYCZNA (Sound Card, Audio Card)

Umożliwia rejestrację (nagrywanie np. z mikrofonu), przetwarzanie i odtwarzanie (słuchanie z użyciem słuchawek czy głośników) dźwięku.
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
KARTA SIECIOWA (NIC – Network Interface Card)

Urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach komputerowych (sieć lokalna, Internet).

Urządzenie umożliwiające przyłączenie komputera do sieci komputerowej (globalnej - Internet, lokalnej - np. pracownia komputerowa).
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
TWARDY DYSK (HDD - Hard Disk Drive)

Miejsce, w którym instalowane są wszystkie programy i zapisywane są wszystkie dane (typ pamięci trwałej - ponieważ dane są zachowane nawet jeśli odłączymy od urządzenia prąd).
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
NAPĘD OPTYCZNY (ODD - Optical Disc Drive)

CD / DVD / Blue Ray (BD)
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
ZASILACZ

Dostarcza prąd do wszystkich elementów jednostki centralnej.
KLIKNIJ OBRAZKI ABY ZOBACZYĆ JE W POWIĘSZENIU
Opis komputera i jego części składowych można pobrać TUTAJ.

Więcej na temat budowy komputera znajdziemy też TUTAJ.

Można też TUTAJ pobawić się w wirtualne składanie komputera.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB + wykonanie ćwiczeń wskazanych przez nauczyciela (dostępneTUTAJ )
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle wymienia wszystkie poznane na lekcji urządzenia wchodzące w skład jednostki centralnej, a także urządzenia peryferyjne. Wie, czym są urządzenia peryferyjne, jednostka centralna. Wie, jakie są różnice miedzy urządzeniami wejścia a wyjścia - wymienia poznane na lekcji przykłady. Wymienia urządzenia, które są jednocześnie urządzeniami wejścia i wyjścia. Potrafi merytorycznie opisać, czym jest komputer.
Ocena dobra: Uczeń wymienia urządzenia wchodzące w skład jednostki centralnej, a także urządzenia peryferyjne. Wie, czym są urządzenia peryferyjne, jednostka centralna. Wie, jakie są różnice miedzy urządzeniami wejścia a wyjścia - wymienia po kilka przykładów. Wymienia urządzenia, które są jednocześnie urządzeniami wejścia i wyjścia. Potrafi merytorycznie opisać, czym jest komputer.
Ocena dostatecznaUczeń wymienia niektóre urządzenia wchodzące w skład jednostki centralnej, a także niektóre urządzenia peryferyjne. Pobieżnie wie, czym są urządzenia peryferyjne, jednostka centralna. Wie, jakie są różnice miedzy urządzeniami wejścia a wyjścia - wymienia jeden przykład. Potrafi merytorycznie opisać, czym jest komputer. Potrzebuje pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń wymienia niektóre urządzenia wchodzące w skład jednostki centralnej, a także niektóre urządzenia peryferyjne. Pobieżnie wie, czym są urządzenia peryferyjne, jednostka centralna. Potrafi merytorycznie opisać, czym jest komputer. Potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |12|  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński