Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 19
  Program Powerpoint - ćwiczenia.  
             
 

  
           Zakres materiału
Zakres materiału zbieżny z poprzednią lekcją. Uczniowie wykonują prezentację multimedialną na temat historii komputerów. Wymagania zbieżne z poprzednią lekcją.

Materiały do prezentacji

HISTORIA KOMPUTERÓW
Historia komputerów to dla większości osób historia najnowsza (w przybliżeniu ostatnich 100 lat) związana z powstaniem elektonicznych maszyn liczących. Nie można jednak zapominać o tym, że współczesne komputery nie mogłyby powstać gdyby nie ogromna ilość znacznie starszych odkryć i wynalazków, które stały się inspiracją czy podstawą do skonstruowania elektonicznych maszyn liczących. W tej lekcji prześledzimy więc wszystkie ważniejsze wydarzenia, które doprowadziły nas do powstania dzisiejszych komputerów. Najogólniej historię komputerów można podzielić na trzy ery:
  1. Era obliczeń ręcznych
  2. Era maszyn liczących
  3. Era elektronicznych maszyn liczących (komputerów)

ERA OBLICZEŃ RĘCZNYCH4000-1200 p.n.e.

Sumerowie wykorzystują zapisywanie na glinianych tabliczkach na potrzeby administracyjne i gospodarcze.
3000 p.n.e.

Powstaje pierwsze liczydło w Babilonii - ABAKUS.


Leonardo da Vinci (1452-1519)

13 marca 1967 roku amerykańscy naukowcy pracujący w Madrycie w Bibliotece Narodowej Hiszpanii napotkali dwie nieznane dotąd prace Leonarda da Vinci o nazwane: "Kodeksy Madryckie". Zawierały one między innymi szkic maszyny liczącej. W roku 1968 znany ekspert w dziedzinie twórczości Leonarda Dr Roberto Guatelli odtworzył tę maszynę. Niestety dzisiejsze dzieje tej repliki są nieznane i nie wiadomo gdzie ona się znajduje.


ERA MASZYN LICZĄCYCH
John Neper (1550-1617)
szkocki matematyk

W 1614r. szkocki matematyk John Neper wynalazł pałeczki ułatwiające liczenie (Pałeczki Nepera). Mnożenie zostało zastąpione serią dodawań.

Wiliam Oughtred (1574-1660)
angielski matematyk

W roku 1632 stworzył koncepcję i prototyp, suwaka logarytmicznego, służącego po dziś dzień do wykonywania wielu obliczeń.

Wilhelm Schickard (1592-1635)
niemiecki matematyk

Jest twórca pierwszej w historii mechanicznej maszyny do liczenia. Czterodziałaniowa maszyna z 1623 potrafiła dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby całkowite. Niestety jedyny zbudowany egzemplarz maszyny spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach, a dzisiejsze jej repliki zostały odtworzone dopiero niedawno na podstawie opisu z listu Keplera.


Blaise Pascal (1623-1662)
francuski matematyk, fizyk i filozof

Około 1645r. sonstruował arytmometr - mechaniczną maszynę, która potrafiła dodawać i odejmować liczby, a także miała pewne możliwości zapamiętywania niektórych wyników pośrednich. Maszyna zwana Pascaliną została wyprodukowana w ilości (50 sztuk).

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
niemiecki matematyk i filozof

Zbudował jedną z pierwszych mechanicznych maszyn mnożących.

Charles Babbage (1791-1871)
angielski matematyk

Zaprojektował pierwszą maszynę analityczną. Nie doczekała się ona realizacji praktycznej, jednak jej konstrukcja posłużyła późniejszym twórcom do opracowania dzisiejszych komputerów.

Ada Augusta (1815-1852)
matematyczka i informatyczka

Uważana jest za pierwszą programistkę – stworzyła pierwszy w historii algorytm, który miał być wykonany przez maszynę Babbage’a.

George Boole (1815-1864)
angielski matematyk

Nie skonstruował on żadnej maszyny, jednak ma wyjątkowy wkład w konstrukcję bramek logicznych komputera, które są budowane według praw stworzonej przez niego algebry, zwanej algebrą Boole'a.

Alan Turing (1912-1954)
angielski matematyk, kryptolog

W 1936 opublikował przełomową pracę dotyczącą teorii maszyn obliczeniowych i algorytmów. Turing sformułował tezę, że na maszynach jego pomysłu można zrealizować każdy algorytm. Do dzisiaj nie obalono tej tezy. Brał również udział w pracach nad deszyfracją kodów Enigmy. Prace nad maszyną deszyfrującą Enigmę przyczyniły się do powstania pod koniec wojny w Wielkiej Brytanii kalkulatorów elektronicznych.


ERA ELEKTRONICZNYCH MASZYN LICZĄCYCH (KOMPUTERÓW)Komputery to urządzenia, które potrafią wielokrotnie i automatycznie wykonać obliczenia (przetwarzać dane wejściowe) pod kontrolą programu. Można to symbolicznie przedstawić następująco: Trzecię erę historii komputerów można podzielić na 4 etapy:
  1. Komputery 1-ej generacji - stworzone w oparciu o lampy elektronowe
  2. Komputery 2-ej generacji - stworzone w oparciu o tranzystory
  3. Komputery 3-ej generacji - stworzone w oparciu o układy scalone
  4. Komputery 4-ej generacji - stworzone w oparciu o mikroprocesory

KOMPUTERY PIERWSZEJ GENERACJI


John Ambrose Fleming (1849-1945)
angielski fizyk, elektrotechnik i radiotechnik

W 1904r. skonstruował diodę próżniową.

Lee De Forest (1873-1961)
amerykański radiotechnik i wynalazca

W 1906 roku zbudował triodę.

William Henry Eccles (1875-1966)
angielski fizyk

Frank Wilfred Jordan (1881-1941)
angielski fizyk

W 1918r. skonstruowali przekaźnik.


Harvard Mark I (1944) - największy kalkulator elektromechaniczny zbydowany pod kierunkiem Howarda Aikena. Był pierwszą maszyna matematyczna, która potrafiła przechowywać wbudowany program. Harvard Mark I mierzył około 16 m długości, 2,5 m wysokości i ważył ponad 5 ton. Maszyna wykonywała 3 działania na 1s, 1  mnożenie na 6s, 1 dzielenie 15s i mogła zapamiętać 72 liczby dwudziestotrzycyfrowe.


ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer – Elektroniczny, Numeryczny Integrator i Komputer) (1943-1945) - uchodzi za pierwszy komputer na świecie. Miał on masę ponad 27 ton i zajmował powierzchnię około 140 metrów kwadratowych. ENIAC składał się z 17468 lamp elektronowych, 1500 przekaźników, 70000 oporników i 10000 kondensatorów pobierając przy tym 174kW energii. W ciągu jednej sekundy potrafił wykonać 5000 operacji dodawania.


BINAC (BINary Automatic Computer) (1949) - komputer skonstruowany w przez amerykańskich naukowców Johna W. Mauchly'ego i Johna P. Eckerta dla firmy Northrop. Posiadał on podwójne procesory, każdy z 700 lampami i pojemnością pamięci po 512 31-bitowych słów. Potrafił wykonywać 1000 mnożeń na sekundę.


EDVAC (ang. Electronic Discrete Variable Automatic Computer) (1952) - składał się z 3000 lamp elektronowych, 8000 diod i zużywał 56kW mocy. Komputer był taktowany zegarem 1MHz a pojemność pamięci wynosiła 1024 44-bitowych słów.


IBM 701 (1952) - pierwszy komputer firmy IBM przeznaczony do zadań naukowych. Pamięć komputera wynosiła 2048 36-bitowych słów, ale isniała możliwość podwojenia tej pojemności. Łącznie sprzedano 19 komputerów tego typu.


IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) (1956) - pierwszy komercyjny komputer, w którym jako pamięć zewnętrzną (dodatkową) wykorzystano napęd dysku twardego z ruchomą głowicą. Napęd dysków IBM 350 mógł przechowywć 5 milionów ośmiobitowych znaków, co dawało około 4.4 MB pojemności, składowanych na 50 dwudziestoczterocalowych dyskach. Komputer można było kupić za 160 tys. dolarów (dziś około 1 241 000 dolarów).

KOMPUTERY DRUGIEJ GENERACJIJohn Bardeen (1908-1991)
amerykański fizyk


Walter Houser Brattain (1902-1987)
amerykański fizyk

W 1947r. opracowali pierwszy tranzystor za co 1956r. otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.


TX-0 (Transistorized Experimental computer zero) (połowa lat 50 XX wieku) - jeden z pierwszych komputerów zbudowanych z tranzystorów. Maszyna miała możliwość wyświetlania grafiki w postaci linii i prostych bitmapek. Nieoficjalnie mówi się, że właśnie na TX-0 powstała pierwsza gra typu "labirynt".


PDP-1 (Programmed Data Processor-1) (1960) - pierwszy dostępny w sprzedaży mikrokomputer z monitorem i klawiaturą. Składał się z 2700 tranzystorów i 3000 diod. Komputer potrafił wykonywać 100 tyś. operacji na sekundę.

KOMPUTERY TRZECIEJ GENERACJI


Jack Kilby (1923-2005)
amerykański inżynier

W 1958r. stworzył z germanu konstrukcję pierwszego układu scalonego.


ATLAS i ATLAS II (1958, 1962) - jedne z pierwszych superkomputerów na świecie. W tamtych latach były to najptężniejsze komputery na świecie. Moc obliczeniowa ATLASA II wynosiła 200 tyś. operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

Douglas Engelbart (1925-2013)
amerykański naukowiec i wynalazca

W 1963r. stworzył prototyp współczesnej myszki. Był to drewniany przyrząd z dwoma kołami zębatymi umieszczonymi prostopadle do siebie. Pozwalało to na ruch względem dwóch osi. W 1968 zaprezentował model z trzema przyciskami.


Dyskietka (Floppy disk - dysk miękki) (1971) - przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych. Jako pierwsze pojawiły się dyskietki 8-calowe o pojemności 79.75 KB.

KOMPUTERY CZWARTEJ GENERACJI


Marcian Edward "Ted" Hoff Jr. (1937-)
amerykański informatyk

W 1971 stworzył wraz ze swoim zespołem pierwszy mikroprocesor o nazwie 4004.


ALTAIR 8800 (1974) - zestaw komputerowy do własnoręcznego montażu zawierał 8-bitowy mikroprocesor Intel 8080. W 1975 został uzupełniony o napisany przez niewielkie wówczas przedsiębiorstwo Billa Gatesa i Paula Allena interpreter Microsoft Basic, znany też jako Altair BASIC. Altair nie posiadał klawiatury i monitora. W podstawowej konfiguracji jego obsługa odbywała się poprzez przełączniki na panelu przednim komputera.


Apple I (1976) - pierwszy komputer zbudowany przez Steva Jobsa i Steva Wozniaka. Początkowo wyprodukowano ich tylko 200 sztuk. Komputer kosztował 666.66 USD i w odróżnieniu od innych ówczesnych komputerów przeznaczonych dla hobbystów, był sprzedawany już w pełni złożony. Do pełnej funkcjonalności należało jednak dodać obudowę, zasilacz, klawiaturę i monitor. Apple I był pierwszym powszechnie dostępnym komputerem korzystającym z klawiatury i monitora.


Apple II (1977) - jako pierwszy komputer na świecie mógł wyświetlić kolorową grafikę..


IBM PC 5150 (1981) - przedsiębiorstwo IBM opracowało pierwszy na świecie komputer osobisty.Na temat historii komputerów można też dowiedzieć się na następujących stronach:
  1. Historia komputera - Chronologicznie.
  2. Historia rozwoju komputerów i laptopów 1946 - 2016.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński