Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |15|  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 15
  Edytor tekstów Word (II)  
             
 

  
           Zakres materiału
  • Wstawianie różnych elementów do dokumentu – obrazów, obiektów wektorowych i ich formatowanie.
  • Wstawianie kształtów.
  • Wstawianie i edytowanie grafik Paint.

Wstawianie obrazów i kształtów
Otwieramy wstążkę "wstawianie" i wybieramy przycisk "obraz". Potem już tylko pozostaje kwestia wyboru odpowiedniego pliku. Po kliknięciu na zdjęcie możemy ustawić różne style obramowania i zastosować ciekawe efekty artystyczne (na wstążce pojawią się odpowiednie narzędzia).

Na podobnej zasadzie, jak zdjęcia możemy do naszego dokumentu wstawiać obiekty ClipArt i kształty (również wstążka wstawianie).

Wstawianie rysunków Paint z opcją edycji
Bardzo ciekawą opcją w Wordzie jest możliwość wstawiania rysunków, które jeszcze... nie istnieją. Kliknij na wstążce przycisk "Obiekt" i wybierz z długiej listy "Bitmap Image". Otworzy się Paint, w którym możesz wykonać rysunek. Po zamknięciu Painta natychmiast rysunek pojawi się w Wordzie.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB + we własnym zakresie poznanie innych opcji wstążki wstawianie - usuwanie tła, zawijanie tekstu itp.
Ocena bardzo dobra: Uczeń wstawia obraz, stosuje efekty artystyczne i style obramowania. Kadruje wstawione obrazy. Wstawia cliparty i kształty. Wstawia rysunek Paint (opcja wstawiania obiektów).
Ocena dobra: Uczeń z niewielką pomocą nauczyciela, z niewielkimi trudnościami wstawia obraz, stosuje efekty artystyczne i style obramowania. Kadruje wstawione obrazy. Wstawia cliparty i kształty. Wstawia rysunek Paint (opcja wstawiania obiektów).
Ocena dostateczna Uczeń z pomocą nauczyciela, z trudnościami wstawia obraz, stosuje style obramowania. Wstawia cliparty i kształty. Wstawia rysunek Paint (opcja wstawiania obiektów).
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą nauczyciela, z trudnościami wstawia obraz, stosuje style obramowania. Wstawia cliparty i kształty. ).


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |15|  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński