Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

Informatyka Klasa 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 18
  Prezentacje multimedialne w programie Powerpoint.  
             
 

  
           Zakres materiału
 • Otwieranie programu.
 • Dodawanie slajdów.
 • Dodawanie tekstu i zdjęć, klipartów, kształtów i obiektów bitmapowych do slajdów z opcjami poznanymi w Wordzie.
 • Zmiana tła (kolor, deseń, tekstura, zdjęcie).
 • Przejścia między slajdami i animacje.

Wstęp
Program Powerpoint poznałeś już w poprzednich latach (klasy 1-3). Przypomnimy sobie teraz, jak się robi prezentacje i dopowiemy sobie parę funkcji tego programu.

Tworzenie nowej prezentacji i otwieranie istniejących
Nową prezentację tworzymy w następujący sposób:
 1. Otwieramy wstążkę PLIK
 2. Wybieramy opcję NOWE znajdującą się po lewej stronie okna.
 3. Klikamy dwa razy ikonę z podpisem PUSTA PREZENTACJA.


Jeśli jesteśmy zdecydowani na utworzenie nowej, pustej prezentacji to możemy to zrobić szybciej naciskając CTRL + N.
Jeśli chcemy otworzyć istniejącą już prezentację postępujemy w następujący sposób:
 1. Otwieramy wstążkę PLIK
 2. Postępujemy w jeden z dwóch opisanych poniżej sposobów.
  1. SPOSÓB 1 (jeśli szukana prezentacja była przez nas ostatnio używana)
   • wybieramy opcję OSTATNIO UŻYWANE znajdującą się po lewej stronie okna
   • znajdujemy na liście prezentację, której szukamy i klikamy na niej dwa razy
  2. SPOSÓB 2 (sposób uniwersalny)
   • wybieramy opcję OTWÓRZ znajdującą się po lewej stronie okna
   • w oknie OTWIERANIE znajdujemy katalog, w którym znajduje się nasza prezentacja (np. PULPIT)
   • znajdujemy na liście prezentację, której szukamy i klikamy na niej dwa razy
Oba sposoby zostały zilustrowane na poniższym obrazku.


KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK

Jeśli wiemy gdzie szukać naszej prezentacji to możemy to zrobić szybciej naciskając CTRL + O. Wówczas otwieranie będzie podobne do opisanego wyżej sposobu 2.

Wstawianie tła
Aby wstawić tło klikamy PPM (Prawym Przyciskiem Myszy) na wolnym polu slajdu i z okna dialogowego, które się pojawi wybieramy opcję FORMATUJ TŁO....

W oknie FORMATOWANIE TŁA klikamy opcję WYPEŁNIENIE (w lewej części okienka), a następnie klikamy wybraną opcję - możemy wypełnić tło jednym kolorem, gradientem (stopniowe przejście od jednego do drugiego koloru), obrazem lub teksturą lub deseniem.

Dodawanie nowego slajdu
Jest kilka sposobów na dodanie nowego slajdu. Możesz kliknąć na wstążce Narzędzia główne przycisk Nowy slajd, możesz kliknąć PPM po lewej stronie okna programu, gdzie jest kolumna z istniejącymi slajdami i wybrać polecenie Nowy slajd.

Dodawanie zdjęć, klipartów, kształtów i obiektów bitmapowych do slajdów z opcjami poznanymi w Wordzie
Wszystkie te opcje są niemalże identyczne z tymi, które poznałeś przy okazji lekcji z Wordem. Wyjątek stanowi dodawanie tekstu. Domyślnie w slajdzie są już pola tekstowe, nie zawsze są jednak ułożone tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jeżeli potrzebujesz wstawić nowe pole tekstowe, kliknij na wstążce Wstawianie przycisk Pole tekstowe. Następnie klikamy na slajdzie w miejscu, w którym ma pojawić się to pole.

Przejścia i animacje
W programie mamy oddzielną wstążkę na przejścia, oddzielną na animacje. Przejścia dotyczą efektu, jaki pojawi się wraz z nowym slajdem. Animacja dotyczy poszczególnych obiektów - zdjęć lub tekstu i poprzedza ich pojawienie. Pamiętaj, że dane przejście można zastosować do wszystkich slajdów (przycisk "zastosuj do wszystkich) albo do wybranego.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB + wykonanie dodatkowej prezentacji (o władnych zainteresowaniach) - 10 slajdów, estetycznie i ciekawie.
Ocena bardzo dobra: Uczeń otwiera program dowolnym sposobem. Dodaje slajdy z tekstem, zdjęciami, klipartami, kształtami, obiektami bitmapowymi z opcjami poznanymi w Wordzie. Zmienia tło (kolor, deseń, tekstura, zdjęcie). Stosuje Przejścia między slajdami i animacje.
Ocena dobra: Uczeń otwiera program dowolnym sposobem. Dodaje slajdy z tekstem, zdjęciami, klipartami, kształtami. Zmienia tło (kolor, deseń, tekstura, zdjęcie). Stosuje Przejścia między slajdami lub animacje.
Ocena dostatecznaUczeń otwiera program dowolnym sposobem. Dodaje slajdy z tekstem, zdjęciami, klipartami. Zmienia tło.
Ocena dopuszczająca Uczeń otwiera program dowolnym sposobem. Dodaje slajdy z tekstem, zdjęciami. Zmienia tło. Wymaga pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński