Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |14|  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 14
  Edytor tekstów Word (I)  
             
 

  
           Zakres materiału
Podstawowe zasady dotyczące pracy z edytorem tekstów. Unikanie podstawowych błędów. Krój, wielkość i kolor czcionki. Kursywa, podkreślenie i pogrubienie.

Podstawowe błędy pisowni i formatowania tekstu
W klasach 1-3 poznałeś już edytor tekstów i wiele jego funkcjonalności. Przypomnijmy na początku parę bardzo często popełnianych błędów podczas korzystania z edytora tekstów: ul>
 • Nie wstawiamy więcej, niż jedną spację. Jeżeli chcemy uzyskać większy odstęp, użyjemy klawisza TAB.
 • Odstępy wstawiamy po znakach interpunkcyjnych, nigdy przed.
 • Jeżeli tekst jest w nawiasie albo w cudzysłowie, nie ma odstępów między nawiasami/ cudzysłowem obejmującym dane słowo (tak jest dobrze), ( tak jest źle ).


 • Podstawowe informacje o formatowaniu tekstu
  Poniżej masz przypomnienie (z klas 1-3) podstawowych ustawień formatowania tekstu.

  Ćwiczenie
  Pod przyciskiem "Przesyłka" (w nagłówku lekcji) masz dokument Word do pobrania. Popraw zawarte w nim błędy. Każdemu akapitowi nadaj inny kolor. Pierwszy akapit zmień na kursywę, drugi na tekst podkreślony, a trzeci na pogrubiony. Ustaw wielkość czcionki w całym dokumencie na 13, krój czcionki - Times New Roman.

  Dla chętnych
  Jeżeli chcesz poćwiczyć szybkie pisanie na komputerze, możesz we własnym zakresie, nadobowiązkowo zmierzyć się z programem Mistrz Klawiatury. tutaj jest link

  Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
   
  Ocena
  Wymagania
  Ocena celująca: Jak na ocenę BDB + wykonanie pomocy naukowej dla klas 2-3 według wytycznych wskazanych przez nauczyciela (poproś nauczyciela o instrukcje).
  Ocena bardzo dobra: Uczeń poprawnie stosuje zasady pisowni wskazane w niniejszej lekcji. Samodzielnie zmienia krój, wielkość, kolor czcionki, stosuje pochylenie, pogrubienie i podkreślenie tekstu.
  Ocena dobra: Uczeń z reguły poprawnie stosuje zasady pisowni wskazane w niniejszej lekcji (choć popełnia czasem błędy). Samodzielnie, choć z pewnymi zawahaniami zmienia krój, wielkość, kolor czcionki, stosuje pochylenie, pogrubienie i podkreślenie tekstu.
  Ocena dostateczna Uczeń stosuje zasady pisowni wskazane w niniejszej lekcji, jednak zdarzają mu się dość często błędy. Z pomocą nauczyciela zmienia krój, wielkość, kolor czcionki, stosuje pochylenie, pogrubienie i podkreślenie tekstu.
  Ocena dopuszczająca Uczeń ma poważne problemy z poprawną pisownią, wymaga znacznej pomocy i korekcji ze strony nauczyciela. Z pomocą nauczyciela zmienia krój, wielkość, kolor czcionki, stosuje pochylenie, pogrubienie i podkreślenie tekstu.


  Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |14|  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

     Login:


  Hasło

  Załóż konto

  Przypomnij hasło


   
  Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński