Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64

Informatyka Klasa 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  |25|  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 25
  Wprowadzenie do programu Excel.  
             
 

  
           Zakres materiału
Ogólne zapoznanie z programem. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Autosuma i średnia. Kolejność działań.

Otwieranie programu
Otwieranie Excela i tworzenie nowych plików (także otwieranie istniejących) odbywa się bardzo podobnie, jak w wypadku Worda i Powerpointa. W Excelu pliki nazywają się skoroszytami.

Excel jest jakby wielką tabelą, układem prostokątnych pól nazywanych komórkami.
Wystarczy kliknąć na wybraną komórkę i już możemy wpisywać dowolny tekst.

Obliczenia
Excel potrafi jednak coś więcej. Jeżeli wpiszemy w wybranej komórce np. =56+2 i naciśniemy ENTER, pojawi się wynik (58). Podobnie jest z innymi działaniami. W jednej komórce może być więcej działań - np. =6+4*3/2 itd. Ważne, by znak równości był na początku! Pamiętaj też, że dzielimy znakiem /
Pamiętamy także o tym, że w Excelu obowiązuje kolejność działań i nawiasy mają znaczenie. Jest różnica między wynikiem działania =5*(6+2) a =5*6+2

Poezja Excela
By łatwiej zapamiętać sposób, w jaki wykonujemy działania w Excelu, zapamiętajmy krótki wierszyk:

"To się równa" na początku
Potem liczby w jednym rządku
A na końcu klawisz "Enter"
I już są liczby zaklęte.

Dodawanie liczb z różnych komórek
Wpisz w dowolnej komórce dowolną liczbę, w innej dowolnej komórce kolejną liczbę. Kliknij na trzecią dowolną komórkę, wpisz znak równości, a następnie kliknij na pierwszą z komórek z liczbami, wpisz znak działania i kliknij na drugą komórkę z liczbą zatwierdzając ENTEREM. Otrzymasz wynik!

Autosuma i średnia, maksymalna i minimalna.
Wpisz kilka liczb w kilku komórkach - jedna pod drugą. Pod spodem, pod ostatnią liczbą kliknij myszką, a następnie dwukrotnie kliknij przycisk Autosuma. Podobnie wykonuj działania obliczając średnią (poniżej masz obrazek instruktażowy).


Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB + dodatkowo uczeń przygotowuje projekt uzgodniony z nauczycielem.
Ocena bardzo dobra: Uczeń potrafi dokonywać prostych obliczeń w Excelu = dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie (obliczenia w jednej komórce i operacje na kilku komórkach). Pamięta o kolejności działań. Wpisuje tekst do komórek. Stosuje autosumę, oblicza średnią.
Ocena dobra: Uczeń potrafi dokonywać prostych obliczeń w Excelu = dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie. Wpisuje tekst do komórek. Stosuje autosumę i średnią.
Ocena dostatecznaUczeń potrafi dokonywać prostych obliczeń w Excelu = dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie. Wpisuje tekst do komórek. Wymaga pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń potrafi dokonywać prostych obliczeń w Excelu = dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie. Wpisuje tekst do komórek. Wymaga znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  |25|  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński