Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  |3|  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 3
  Mapy Google.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wyszukiwanie miejsc, tras, odległości. Pomiar odległości. Udostępnianie i zapisywanie map. Trasy samochodowe, rowerowe, piesze. Widok "Mapa" i "Satelita". Natężenie ruchu. Street View.

Instruktarz
Prawie każdy zetknął się na co dzień z mapami elektronicznymi. Używają ich kierowcy, turyści, każdy, kto chce sprawnie dostać się do szukanego obiektu. Tak więc ta lekcja będzie prawdopodobnie tylko powtórzeniem dla was.
Poniżej masz samouczek odnoszący się do treści z zakresu materiału.

Samouczek Google

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo przygotowuje prezentację multimedialną na temat map Google.
Ocena bardzo dobra: Uczeń wyszukuje trasy prowadzące do wybranego celu: rowerowe, samochodowe, piesze, dotyczące komunikacji publicznej. Wyszukuje żądane miejsca. Przełącza widok satelity na widok mapy. Korzysta z opcji Street View.
Ocena dobra: Uczeń wyszukuje trasy prowadzące do wybranego celu: rowerowe, samochodowe, piesze, dotyczące komunikacji publicznej. Wyszukuje żądane miejsca. Przełącza widok satelity na widok mapy. Korzysta z opcji Street View. Korzysta przy tym z pomocy online.
Ocena dostatecznaUczeń wyszukuje trasy prowadzące do wybranego celu: rowerowe, samochodowe, piesze, dotyczące komunikacji publicznej. Wyszukuje żądane miejsca. Korzysta przy tym z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń wyszukuje trasy prowadzące do wybranego celu: rowerowe, samochodowe, piesze, dotyczące komunikacji publicznej. Wyszukuje żądane miejsca. Korzysta przy tym z wydatnej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  |3|  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński