Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  |5|  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 5
  Tworzenie map w serwisie www.ep.sto64.krakow.pl  
             
 

  
           Zakres materiału
Dodawanie projektu. Dodawanie wybranych miast i tworzenie quizu z wykorzystaniem mapy. Zasady tworzenia quizu.

Jak tworzyć mapę i quiz
  • Po zalogowaniu do tej platformy wchodzisz do zakładki "Mapy/dodaj projekt".
  • W pierwszej odsłonie nie musisz uzupełniać danych poza jednym wyjątkiem - musisz zaznaczyć opcję "ta mapa jest quizem" (możesz tez podać nazwę mapy, zmienić ustawienia, ale nie jest to wymagane).
  • Przechodząc do następnej odsłony ("Zatwierdź i przejdź do edycji obiektów") wpisujesz do tabeli, do pola "etykieta"wybraną miejscowość. Jeżeli wpiszesz nazwę z błędem albo podasz zbyt małą miejscowość, nie doda się do mapy, a program wyświetli komunikat o błędzie.
  • W polu "Pytanie (w wypadku quizu)" wpisujesz pytanie dotyczące danego miasta. Uwaga - pytania muszą być jednoznacznie powiązane tylko z jednym miastem - przykładowo: jeżeli dodasz Warszawę i Kraków, to pytanie "miasto nad Wisłą" nie będzie jednoznaczne.
  • W polu "link zewnętrzny" wpisujesz link do dowolnej strony w Internecie odwołującej się do tego miasta (należy taką stronę znaleźć).
  • Podgląd mapy jest pod przyciskiem "Otwórz mapę w nowym oknie".W legendzie mapy można uruchomić quiz. Pamiętamy, że klikamy na punkty miast, a nie na etykiety tekstowe.

Przykładowa mapa wykonana przez ucznia klasy piątej (bez quizu)
Przykładowa mapa wykonana przez nauczyciela z quizem)
Więcej map znajdziesz w zakładce mapy/katalog map.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń dodaje punkty do mapy. Ustawia parametr "ta mapa jest quizem". Układa pytania, poprawne merytorycznie. Pytań/miast jest przynajmniej piętnaście. Zmienia parametry mapy - rozmiar, kolorystyka, style itp tworząc atrakcyjny graficznie, funkcjonalny i przydatny projekt możliwy do wykorzystania na lekcjach.
Ocena bardzo dobra: Uczeń dodaje punkty do mapy. Ustawia parametr "ta mapa jest quizem". Układa pytania, poprawne merytorycznie. Pytań/miast jest przynajmniej osiem.
Ocena dobra: Uczeń dodaje punkty do mapy. Ustawia parametr "ta mapa jest quizem". Układa pytania, poprawne merytorycznie. Pytań/miast jest przynajmniej pięć.
Ocena dostatecznaUczeń z trudnościami dodaje punkty do mapy. Ustawia parametr "ta mapa jest quizem". Układa pytania, niekoniecznie poprawne merytorycznie.
Ocena dopuszczająca Uczeń z dużymi trudnościami dodaje punkty do mapy.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  |5|  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński