Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |11|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 11
  Drukowanie przestrzenne - powtórzenie wiadomości z klasy czwartej.  
             
 

  
           Zakres materiału
Zapoznanie z tematyką drukarek 3D. Wprowadzenie do programu TINKERCAD. Bezpieczeństwo i higiena pracy z drukarkami 3D.

Czym są drukarki 3D.
Drukarki 3D to urządzenia współpracujące z komputerem, które drukują realne przedmioty (trójwymiarowe). Obecnie w wielu dziedzinach wykorzystuje się drukarki 3D - do produkcji zabawek, słodyczy czekoladowych, protez itp. Drkukarki 3D mogą drukować z wykorzystaniem różnych materiałów. W naszych szkołach mamy dwa typy drukarek - najbardziej popularne - filamentowe (wykorzystujące jako materiał drukujący specjalne tworzywo sztuczne) i żywiczną (wykorzystującą do druku specjalną substancję żywiczną).

BHP
Zasady bezpiecznego korzystania z drukarki żywicznej poznasz podczas lekcji w klasie 7-8, gdy będziemy mieli zajęcia na Stradomiu. Obecnie pracujemy wyłącznie z drukarkami filamentowymi. Pamiętaj, że procesowi druku towarzyszy bardzo wysoka temperatura - nie dotykamy elementów drukarki podczas drukowania, nagrzewania i pamiętamy, by drukarka wystygła po swojej pracy. Pracujemy przy otwartym oknie i przy zasuniętej osłonie, z założonymi okularami ochronnymi i fartuchem.

Obsługa programu
Jeżeli chcemy coś wydrukować, możemy pobrać gotowy model z sieci Internet bądź też zaprogramować własny. Dobrym programem na początek jest program TINKERCAD.Po otwarciu podanej strony należy się zalogować szkolnym G-mailem. Poniżej masz samouczek, który pomoże Ci w korzystaniu z programu. Część początkowa (opisująca zajęcia w innej placówce) nie jest dla nas ważna.
Poniższy samouczek pokazuje, jak modyfikować i tworzyć proste modele.Konkretny projekt
Poniżej masz przykład prostego projektu.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Uczeń potrafi zalogować się do programu TINKERCAD, tworzy modele 3D z wykorzystaniem tego programu. Scala moduły, wykonuje w nich otwory. obraca, przesuwa obiekty i płaszczyznę roboczą. Reguluje skok poruszania obiektów. Przenosi projekty do pamięci drukarki i sporządza wydruki. Potrafi obsługiwać interfejs drukarki z zastosowaniem zasad BHP.
Ocena bardzo dobra: Uczeń potrafi zalogować się do programu TINKERCAD, tworzy modele 3D z wykorzystaniem tego programu. Obraca, przesuwa obiekty i płaszczyznę roboczą. Reguluje skok poruszania obiektów. Przenosi projekty do pamięci drukarki i sporządza wydruki. Potrafi obsługiwać interfejs drukarki z zastosowaniem zasad BHP.
Ocena dobra: Uczeń potrafi zalogować się do programu TINKERCAD, tworzy modele 3D z wykorzystaniem tego programu. Obraca, przesuwa obiekty i płaszczyznę roboczą. Reguluje skok poruszania obiektów. Stosuje się do zasad BHP. Z niewielką pomocą nauczyciela przenosi projekty do pamięci drukarki i sporządza wydruki.
Ocena dostatecznaUczeń z pomocą nauczyciela potrafi zalogować się do programu TINKERCAD, tworzy modele 3D z wykorzystaniem tego programu. Obraca, przesuwa obiekty i płaszczyznę roboczą. Stosuje się do zasad BHP. Z pomocą nauczyciela przenosi projekty do pamięci drukarki i sporządza wydruki.
Ocena dopuszczająca Uczeń z znaczną pomocą nauczyciela potrafi zalogować się do programu TINKERCAD, tworzy modele 3D z wykorzystaniem tego programu. Stosuje się do zasad BHP. Z znaczną pomocą nauczyciela przenosi projekty do pamięci drukarki i sporządza wydruki.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |11|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński