Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  |7|  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 7
  Strony WWW Google - wprowadzenie. Praca nad jedną podstroną.  
             
 

  
           Zakres materiału
Tworzenie stron WWW w usługach Google. Dodawanie obrazów z dysku komputera. Dodawanie obrazów po użyciu adresu URL. Dodawanie obrazów wyszukanych z wbudowanej wyszukiwarki. Dodawanie tekstów. Wstawianie linków do zewnętrznych stron. Dodawanie zdjęć do nagłówka strony. Otwieranie podglądu strony.

Materiały
Film instruktarzowy dotyczący tej lekcji znajduje się poniżej.


Uzupełnienie - zdjęcia możemy dodawać do strony także z zastosowaniem opcji "Z URL-a". Aby pobrać adres zdjęcia, które ma być zamieszczone na naszej stronie, należy wybrać odpowiednie zdjęcie, kliknąć na nim PPM i wybrać polecenie odpowiedzialne za kopiowanie adresu obrazka. Dodatkowo informacje dotyczące tworzenia stron WWW znajdziesz w samouczku GoogleKolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń tworzy rozbudowaną stronę internetową dotyczącą jego zainteresowań.
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle porusza się w tematyce zawartej w zakresie materiału.
Ocena dobra: Uczeń porusza się w tematyce zawartej w zakresie materiału korzystając z pomocy on-line. Korzystanie z tej pomocy nie utrudnia działań.
Ocena dostateczna Uczeń tworzy stronę, dodaje obrazy stosując jedną z metod. Dodaje tekst i linki. Potrzebuje pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy stronę, dodaje obrazy stosując jedną z metod. Dodaje tekst i linki. Potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  |7|  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński