Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 18
  Arkusz kalkulacyjny Excel.  
             
 

  
           Zakres materiału
Powtórzenie treści z poprzedniego roku: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, autosuma i średnia. Kolejność działań.
Nowe funkcje: maksymalna, minimalna, Ile liczb. Adresy komórek, rozmiar komórek. Kopiowanie, wycinanie danych. Dodawanie arkuszy.

Zakres materiału w poniższym filmie.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń we własnym zakresie opanowuje umiejętność pracy z funkcjami: licz puste, wie i stosuje skale kolorów.
Ocena bardzo dobra: Uczeń konstruuje formuły dodające, odejmujące, mnożące, dzielące, używa funkcji autosumujących, obliczających średnią, największą i najmniejszą liczbę z zakresu, ilość liczb. Wie, czym są adresy komórek. Potrafi zmieniać ich rozmiar - automatycznie i ręcznie. Kopiuje, wycina dane z komórek. Przenosi komórki. Dodaje arkusze. tekst
Ocena dobra: Uczeń konstruuje formuły dodające, odejmujące, mnożące, dzielące, używa funkcji autosumujących, obliczających średnią, największą i najmniejszą liczbę z zakresu, ilość liczb. Wie, czym są adresy komórek. Potrafi zmieniać ich rozmiar. Kopiuje, wycina dane z komórek. Przenosi komórki.
Ocena dostatecznaUczeń konstruuje formuły dodające, odejmujące, mnożące, dzielące, używa funkcji autosumujących, obliczających średnią, największą i najmniejszą liczbę z zakresu, ilość liczb. Wie, czym są adresy komórek. Kopiuje, wycina dane z komórek. Wymaga pomocy.
Ocena dopuszczająca Uczeń konstruuje formuły dodające, odejmujące, mnożące, dzielące, używa funkcji autosumujących, obliczających średnią, największą i najmniejszą liczbę z zakresu, ilość liczb. Wie, czym są adresy komórek. Wymaga znacznej pomocy.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |18|  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński