Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  |9|  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 9
  Strony WWW Google. – dodawanie obiektów.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wstawianie filmów z serwisu Youtube, dokumentów tekstowych, rysunków, arkuszy, map. Publikowanie strony. Udostępnianie strony do edycji nauczycielowi.

Materiały
Film instruktarzowy dotyczący tej lekcji znajduje się poniżej.I film dotyczący publikowania strony i udostępniania jej innym osobom do współpracy.Uwaga - ważne uzupełnienie - by dany dokument, mapa, rysunek był dostępny na stronie dla wszystkich, a nie tylko dla nas (właścicieli tych prac), należy nadać mu odpowiednie uprawnienia. Oczywiście odwiedzający stronę nie mogą edytować tych prac, ale muszą mieć uprawnienia do ich przeglądania.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo uczeń rozwija zaawansowaną stronę z tymi funkcjonalnościami.
Ocena bardzo dobra: Uczeń biegle porusza się w tematyce zawartej w zakresie materiału.
Ocena dobra: Uczeń porusza się w tematyce zawartej w zakresie materiału korzystając z pomocy on-line. Korzystanie z tej pomocy nie utrudnia działań.
Ocena dostateczna Uczeń potrafi dodać do strony obiekty wymienione w lekcji. Publikuje stronę. Wymaga pomocy nauczyciela i zadanie wykonuje z trudnościami.
Ocena dopuszczająca Uczeń potrafi dodać do strony niektóre obiekty wymienione w lekcji. Wymaga pomocy nauczyciela i zadanie wykonuje z trudnościami.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  |9|  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński