Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |14|  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 14
  Program Sumo Paint.  
             
 

  
           Zakres materiału
Cały zakres materiału jest w poniższym tutorialu. Uwaga - informacja w filmie o konieczności zainstalowania środowisk Flash jest nieaktualna, Flash nie jest potrzebny do działania programu.Informacje o programie
Program Paint jest programem bezpłatnym, działającym on-linie. To znakomite narzędzie do rysowania, a także do podstawowej edycji zdjęć.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę? (wymagania dotyczą tej i następnej lekcji).
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę celującą, jednak uczeń loguje się na konto Sumo. Wykonuje dodatkowo prace w programie.
Ocena bardzo dobra: Uczeń zmienia język, ładuje gotowe zdjęcia lub rysunki. Dopasowuje wielkość obrazu do okna programu. Używa filtrów. Zapisuje prace na dysku komputera w formacie PNG/JPG/Sumo. Wybiera jakość zapisanego zdjęcia. Korzysta z narzędzi do rysowania i wykonuje proste rysunki. Wypełnia kształty różnymi koralami, deseniami i gradientem. Wprowadza tekst. Prace wykonuje samodzielnie.
Ocena dobra: Uczeń zmienia język, ładuje gotowe zdjęcia lub rysunki. Dopasowuje wielkość obrazu do okna programu. Używa filtrów. Zapisuje prace na dysku komputera w formacie PNG/JPG/Sumo. Wybiera jakość zapisanego zdjęcia. Korzysta z narzędzi do rysowania i wykonuje proste rysunki. Wypełnia kształty różnymi koralami. Wprowadza tekst. Prace wykonuje raczej samodzielnie, z niewielką pomocą nauczyciela, z niewielkimi błędami.
Ocena dostatecznaUczeń zmienia język, ładuje gotowe zdjęcia lub rysunki. Dopasowuje wielkość obrazu do okna programu. Używa filtrów. Zapisuje prace na dysku komputera. Korzysta z narzędzi do rysowania i wykonuje proste rysunki. Wprowadza tekst. Prace wykonuje z pomocą nauczyciela, z błędami.
Ocena dopuszczająca Uczeń Zapisuje prace na dysku komputera. Korzysta z narzędzi do rysowania i wykonuje proste rysunki. Prace wykonuje z dużą pomocą nauczyciela, z błędami.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |14|  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński