Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 19
  Arkusz kalkulacyjny Excel – wykresy i sortowanie.  
             
 

  
           Zakres materiału
Sporządzanie wykresów słupkowych i innych. Zaznaczanie danych. Sortowanie danych.

Omówienie lekcji

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo uczeń znacząco rozwinął swoją wiedzę na temat formatowania wykresu.
Ocena bardzo dobra: Uczeń sortuje dane - malejąco i rosnąco. Wstawia wykres, dodaje do niego tytuł, tytuł osi. tekst
Ocena dobra: Uczeń sortuje dane - malejąco i rosnąco. Wstawia wykres, z niewielką pomocą on-line dodaje do niego tytuł, tytuł osi.
Ocena dostatecznaUczeń sortuje dane - malejąco i rosnąco. Wstawia wykres.
Ocena dopuszczająca Uczeń sortuje dane - malejąco i rosnąco. Wstawia wykres. Wymaga pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |19|  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński