Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 5|1|  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 1
  Lekcja organizacyjna. Warsztat pracy ucznia.  
             
 

  
           Zakres materiału
Przypomnienie logowania: platforma, Librus, stacja robocza, tablet, konto Google. Przypomnienie regulaminu pracowni. Omówienie zasad obowiązujących na lekcjach informatyki. Omówienie zakresu materiału w klasie piątej. Kryteria wymagań. Zasady oceniania.Regulamin pracowni komputerowej.
Cały tekst regulaminu pracowni komputerowej znajdziesz TUTAJ Nie musisz go w tym momencie wnikliwie studiować- wystarczy, że zapamiętasz najważniejsze jego zapisy:
  • W pracowni komputerowej można przebywać tylko pod opieką nauczyciela. Uwaga- ten zapis dotyczy także klatki schodowej podczas przerwy (nie gromadzimy się podczas przerwy przed pracownią komputerową).
  • W pracowni nie wolno jeść i pić chyba, że nauczyciel wyrazi na to zgodę w wyjątkowych sytuacjach.
  • Nie dotykamy ekranów palcami i nie przestawiamy monitorów jak i innych elementów zestawu komputerowego.
  • Nie obrażamy i nie dokuczamy w żaden sposób innym użytkownikom komputerów, szanujemy ich prywatność.
  • Nie instalujemy na komputerach żadnych programów i plików bez zgody nauczyciela. Nie pobieramy do komputera treści niezgodnych z prawem i ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi.
  • Komputery włączamy wyłącznie na sygnał dany przez nauczyciela.
  • Dbamy o czystość miejsca pracy - nie przychodzimy na zajęcia z brudnymi rękoma itp.


Omówienie zasad obowiązujących na lekcjach informatyki.
Na zajęcia przynosimy papierowe zeszyty. Będziemy w nich pisać bardzo niewiele - w trakcie roku może będą to dwie strony, tak więc wystarczy, że będą to cienkie zeszyty dowolnego typu. Część materiałów dostaniesz od nauczyciela i będziesz mógł je po prostu wkleić.
Prawdziwy zeszyt ucznia będziesz miał w formie elektronicznej, na platformie edukacyjnej.

Omówienie zakresu materiału w klasie czwartej.
Materiał, który będziemy przerabiać na lekcjach informatyki znajduje się na niniejszej platformie w kolejnych lekcjach.

Kryteria wymagań
Szczegółowe kryteria wymagań znajdują się pod każdą lekcją na niniejszej platformie. Ogólne zasady oceniania znajdują się w karcie informacyjnej.

Logowanie do stacji roboczych
Jak już wiecie z poprzedniego roku, każda uczennica/uczeń ma własne konto w pracowni komputerowej. Staramy się siedzieć na swoich miejscach, jednak jeżeli nie będzie to możliwe, na każdym komputerze powinniśmy mieć dostęp do naszych dokumentów.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę bardzo dobrą + dodatkowe, uzgodnione z nauczycielem prace IT w pracowni komputerowej.
Ocena bardzo dobra: Bardzo dobra znajomość wyszczególnionych punktów regulaminu, sprawne logowanie do stacji roboczej. Schludny zeszyt ucznia.
Ocena dobra: Znajomość wyszczególnionych punktów regulaminu, logowanie do stacji roboczej bez większych problemów. Prowadzony zeszyt ucznia.
Ocena dostatecznaUczeń ma problemy z przestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej, potrzebuje pomocy nauczyciela podczas logowania, zapomina o zeszycie ucznia, ma w nim braki.
Ocena dopuszczająca Uczeń niejednokrotnie łamie regulamin pracowni, notorycznie zapomina o zeszycie ucznia, nie może się zalogować do komputera bez pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu: |1|  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński