Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  |29|  30  31  32 
   
    Lekcja 29
  Listy punktowane i listy numerowane.  
             
 

  
           Zakres materiału
Edytor tekstów Word. Listy punktowane i listy numerowane.

Jak to działa
Cały zakres materiału podany jest czytelnie w poniższej prezentacji.


Dla bardziej ambitnych (tu są informacje niezbędne na ocenę celującą)Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Wymagania na ocenę bdb, dodatkowo trzeba samodzielnie utworzyć podobny samouczek do tego, który zamieszono powyżej (chodzi o ten prostszy). Ponadto uczeń używa niestandardowych znaków do list punktowanych. Rozpoczyna liczby przy punktorach od dowolnych wartości.
Ocena bardzo dobra: Uczeń tworzy wielopoziomowe listy punktowane i numerowane. Potrafi korygować poziomy w liście.
Ocena dobra: Uczeń tworzy wielopoziomowe listy punktowane i numerowane. Potrafi korygować poziomy w liście. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń tworzy wielopoziomowe listy punktowane i numerowane. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy listy punktowane i numerowane. Korzysta z wydatnej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  |29|  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński