Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 
   
    Lekcja 28
  Edytor tekstów Word. Spis treści.  
             
 

  
           Zakres materiału
Spis treści. Nagłówki i akapity. Aktualizowanie spisu treści.

Materiał omówiony w poniższym filmie.Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na BDB, dodatkowo uczeń we własnym zakresie nauczy się, w jaki sposób tworzymy spis ilustracji.
Ocena bardzo dobra: Uczeń tworzy spis treści w oparciu o utworzone wcześniej nagłówki. Wie, czym są akapity. Aktualizuje spis treści. Stosuje wielopoziomowe nagłówki.
Ocena dobra: Uczeń tworzy spis treści w oparciu o utworzone wcześniej nagłówki. Wie, czym są akapity. Aktualizuje spis treści. Stosuje wielopoziomowe nagłówki. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń tworzy spis treści w oparciu o utworzone wcześniej nagłówki. Wie, czym są akapity. Aktualizuje spis treści. Korzysta z pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń tworzy spis treści w oparciu o utworzone wcześniej nagłówki. Aktualizuje spis treści. Korzysta ze znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |28|  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński