Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  |30|  31  32 
   
    Lekcja 30
  Powerpoint – nawigacja.  
             
 

  
           Zakres materiału
Hiperłącza z tekstu i grafik. Przejścia między slajdami. nawigacja automatyczna, myszą i strzałkami.

Cała wiedza, którą mamy zdobyć na tej lekcji jest wytłumaczona w poniższej prezentacji.


Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: jak na ocenę BDB, dodatkowo przygotowanie rozbudowanej prezentacji (poza lekcjami) dotyczącej wybranego przedmiotu lekcyjnego.
Ocena bardzo dobra: Uczeń sprawnie stosuje hiperłącza wykorzystując tekst i grafiki. Stosuje przejścia między slajdami. Stosuje nawigację automatyczną, za pośrednictwem myszy i klawiszy ze strzałkami.
Ocena dobra: Uczeń sprawnie stosuje hiperłącza. Stosuje przejścia między slajdami. Stosuje nawigację automatyczną, za pośrednictwem myszy i klawiszy ze strzałkami. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dostatecznaUczeń stosuje hiperłącza wykorzystując tekst i grafiki. Stosuje przejścia między slajdami. Korzysta z niewielkiej pomocy on-line.
Ocena dopuszczająca Uczeń wstawia hiperłącza do prezentacji.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  |30|  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński