Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |20|  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 20
  Arkusz kalkulacyjny Excel. Serie danych.  
             
 

  
           Zakres materiału
Serie danych, listy. Sporządzanie tabliczki mnożenia w wersji prostej.

Objaśnienie materiału


Tabliczka mnożenia
Tabliczkę mnożenia można łatwo sporządzić wykorzystując serie danych. Jak zauważysz, praca będzie żmudna ze względu na to, że będziesz musiał powtórzyć 100 formuł! Dlatego możesz ograniczyć się do tabliczki mnożenia uproszczonej, do 16 (czyli 16 formuł, największe działanie - 4*4). Jeżeli we własnym zakresie, nadobowiązkowo nauczysz się, czym jest adresowanie bezwzględne, będziesz mógł wykonać w szybkim czasie tabliczkę mnożenia od 100 i otrzymasz ocenę celującą.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Jak na ocenę BDB, dodatkowo wymaganie wspomniane wyżej.
Ocena bardzo dobra: Uczeń wykonuje serie danych, powiela dane, tworzy listy z dniami tygodnia, miesiącami, datami. Sporządza tabliczkę mnożenia w wersji uproszczonej (do 25). tekst
Ocena dobra: Uczeń wykonuje serie danych, powiela dane, tworzy listy z dniami tygodnia, miesiącami. Sporządza tabliczkę mnożenia w wersji uproszczonej (do 16).
Ocena dostatecznaUczeń wykonuje serie danych, powiela dane, tworzy listy z dniami tygodnia, miesiącami. Sporządza tabliczkę mnożenia w wersji uproszczonej (do 16).Potrzebuje pomocy nauczyciela.
Ocena dopuszczająca Uczeń wykonuje serie danych, powiela dane, tworzy listy z dniami tygodnia, miesiącami. Sporządza tabliczkę mnożenia w wersji uproszczonej (do 9).Potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |20|  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński