Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka w klasie ósmej1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |31|  32 
   
    Lekcja 31
  Język PHP- praca z gotowymi formularzami.  
             
 

  
           Zakres materiału
Przesyłanie zmiennych metodą POST, prosty mechanizm autoryzacji/logowania. Uwaga! Uczniów nie obowiązuje tworzenie formularzy tylko ich wykorzystywanie.

Opis
Uczyliśmy się już, jak przesyłać dane do PHP poprzez pasek adresu strony. Teraz czas na to, by poznać drugi sposób- przesyłanie danych poprzez formularze (takie jak wykorzystuje się w logowaniu).
Formularz to mechanizm służący do przesyłania danych do PHP. Formularz nie jest napisany w PHP tylko w html-u. Przykład do dzisiejszej lekcji masz poniżej.Pr

Zauważ, że instrukcje warunkowe można zagnieżdżać, a warunków może być więcej, niż jeden:
if($_POST['login']=='student' and $_POST['haslo']=='krakow')......

Kolejność
W momencie, gdy ładuje się strona po wpisaniu adresu, wyświetla się formularz ale php praktycznie nie działa, bo nie są spełniony warunek (isset($_POST['ok'])) - nie nacisnęliśmy jeszcze przycisku o identyfikatorze "ok". Po naciśnięciu tego przycisku strona się przeładowuje (odświeża) i kod wykonuje się od nowa. Wyświetla się formularz, następnie dochodzimy do kodu PHP. Warunek (isset($_POST['ok'])) jest spełniony, więc PHP sprawdza, czy kolejne warunki są spełnione (zgodność loginu i hasła). Potem w zależności od poprawności danych wyświetlają się różne treści.

Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Oprócz wymagań na ocenę BDB uczeń we własnym zakresie tworzy quiz w którym poprzez formularze przesyła się odpowiedzi.
Ocena bardzo dobra: Uczeń z pomocą niniejszej lekcji tworzy formularz logowania, a następnie bez pomocy tworzy kod weryfikujący dane z formularza. Zagnieżdża instrukcje warunkowe. tekst
Ocena dobra: Uczeń z pomocą niniejszej lekcji tworzy formularz logowania, a następnie bez pomocy tworzy kod weryfikujący dane z formularza. Zagnieżdża instrukcje warunkowe.
Ocena dostatecznaUczeń z pomocą niniejszej lekcji tworzy formularz logowania i tworzy kod weryfikujący dane z formularza.
Ocena dopuszczająca Uczeń z pomocą nauczyciela tworzy kod weryfikujący dane z formularza (wystarczy tylko użycie hasła lub loginu).


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |31|  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński